ราคาขายเทปกาวเทปใสเทปปิดกล่องโอพีพีเทปOPP TAPE  ขนาด 2 นิ้วยาว 45 หลาบรรจุลังละ 72 ม้วน    

ราคาตั้งขาย ลังละ 900 บาท 1 ลัง บรรจุจำนวน 72 ม้วน/ลัง

1. โปรโมชั่นวันนี้ซื้อ 12 ลังแถมฟรี  4 ลัง ( ได้กำไร 3,600 บาท ) ส่งฟรีในกรุงเทพพิเศษมาซื้อเองหน้าร้าน 6 ลังแถมฟรี 2 ลัง ( ได้กำไร 1,800 บาท )
2.
โปรโมชั่นวันนี้ซื้อ 24 ลังแถมฟรี 10 ลังส่งฟรีในกรุงเทพพิเศษมาซื้อเองหน้าร้าน 12 ลังแถมฟรี 5 ลังต้นทุนเหลือม้วนละ 8.40 บาท
3.
สั่งซื้อ 6 ลังไม่มีของแถมราคาขายม้วนละ 10 บาทบริการส่งให้ภายในกรุงเทพเขตฝั่งธนบุรีอยู่ไกลซื้อโปรโมชั่นประหยัดคุ้มค่ากว่า
4.
ใช้น้อยมาซื้อเองหน้าร้านราคาม้วนละ 12 บาทลังละ 864 บาทบรรจุลังละ 72 ม้วนอยู่ซอยเอกชัย 76 เข้ามา 100 เมตรฝั่งซ้ายมือ

TEL :02-417-1599, 02-417-1175-6, 02-417-1185-6 FAX :02-415-5499  E-mail thai.rungrueang@gmail.com

 

ราคาขายเทปกาวเทปใสเทปปิดกล่องโอพีพีเทปOPP TAPE   ขนาด 2 นิ้วยาว 100 หลาบรรจุลังละ 72 ม้วน

ราคาตั้งขาย ลังละ 1,800 บาท 1 ลังบรรจุจำนวน 72 ม้วน/ลัง

1. โปรโมชั่นวันนี้ซื้อ 12 ลังแถมฟรี  4 ลังส่งฟรีในกรุงเทพพิเศษมาซื้อเองหน้าร้าน 6 ลังแถมฟรี 2 ลังต้นทุนเหลือม้วนละ 18 บาท
2.
สั่งซื้อ 6 ลังไม่มีของแถมราคาขายม้วนละ 20 บาทบริการส่งให้ภายในกรุงเทพเขตฝั่งธนบุรีอยู่ไกลซื้อโปรโมชั่นประหยัดคุ้มค่ากว่า
3.
ใช้น้อยมาซื้อเองหน้าร้านราคาม้วนละ 24 บาทลังละ 1,728 บาทบรรจุลังละ 72 ม้วนอยู่ซอยเอกชัย 76 เข้ามา 100 เมตรฝั่งซ้ายมือ

TEL : 083-293-6727 , 02-417-1185-6,  02-894-4938,  081-423-2631  FAX :02-415-5499  E-mail seree1970@gmail.com

 

ราคาขายเทปกาวเทปใสเทปปิดกล่องโอพีพีเทปOPP TAPE   ขนาด 2 นิ้วยาว 1,000 หลาบรรจุลังละ 6 ม้วน

ราคาตั้งขาย 240 บาท / ม้วน

1. โปรโมชั่นวันนี้ซื้อ 12 ลังแถมฟรี  4 ลังส่งฟรีในกรุงเทพพิเศษมาซื้อเองหน้าร้าน 6 ลังแถมฟรี 2 ลังต้นทุนเหลือม้วนละ 180 บาท
2.
สั่งซื้อ 6 ลังไม่มีของแถมราคาขายม้วนละ 200 บาทบริการส่งให้ภายในกรุงเทพเขตฝั่งธนบุรีอยู่ไกลซื้อโปรโมชั่นประหยัดคุ้มค่ากว่า
3.
ใช้น้อยมาซื้อเองหน้าร้านราคาม้วนละ 240 บาทลังละ 1,440 บาทบรรจุลังละ 6 ม้วนอยู่ซอยเอกชัย 76 เข้ามา 100 เมตรฝั่งซ้ายมือ

 

TEL : 083-293-6727 , 02-417-1185-6,  02-894-4938,  081-423-2631  FAX :02-415-5499  E-mail seree1970@gmail.com

 

 

ราคาขาย เทปกาว เทปใส เทปปิดกล่อง โอพีพีเทป OPP TAPE

 

 

 

ทางบริษัท ไทยรุ่งเรือง อินเตอร์เทรด จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคาขาย เทปกาว เทปใส เทปปิดกล่อง โอพีพีเทป OPP TAPE ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

NO.

ขนาดหน้ากว้าง X ความยาว

ราคาขาย/ม้วน

โปรโมชั่น ของเดือนนี้

กรณีพิเศษ ลูกค้ามารับสินค้าเอง

ราคาเฉลี่ยต่อม้วน

บรรจุลังละ

1.

48 MM. ( 2” X 45 หลา )

12 บาท/ม้วน

สั่งซื้อ 12 ลังแถมฟรี 4 ลัง ส่งฟรี 

มาซื้อครั้งละ 6 ลังแถมฟรี 2 ลัง

9.00 บาท/ม้วน     

72 ม้วน

2.

48 MM. ( 2” X 100 หลา )

25 บาท/ม้วน

สั่งซื้อ 12 ลังแถมฟรี 4 ลัง ส่งฟรี 

มาซื้อครั้งละ 6 ลังแถมฟรี 2 ลัง

18.75 บาท/ม้วน  

72 ม้วน

3.

48 MM. ( 2” X 1000 หลา )

250 บาท/ม้วน

สั่งซื้อ 12 ลังแถมฟรี 4 ลัง ส่งฟรี 

มาซื้อครั้งละ 6 ลังแถมฟรี 2 ลัง

187.50 บาท/ม้วน  

6 ม้วน

 

โทร: 02-417-1599 ( AUTO ) แฟกซ์: 02-415-5499

ราคาขาย เทปกาว เทปใส เทปปิดกล่อง โอพีพีเทป OPP TAPE

ผู้ซื้อโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อ ว่าซื้อจากบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้อง มีเลขทะเบียนผู้เสียภาษีอากร เบอร์โทรศัพท์พื้นฐานเบอร์แฟกซ์ จดชื่อในนามบริษัทถูกต้อง

 

 

 

 

 

NO.

ขนาดหน้ากว้าง X ความยาว

ราคาขาย/ลัง

โปรโมชั่น ของเดือนนี้

กรณีพิเศษ ลูกค้ามารับสินค้าเอง

ราคาเฉลี่ยต่อลัง

บรรจุลังละ

1.

12 MM. ( 1/2” X 45 หลา )

1,152 บาท/ลัง

สั่งซื้อ 12 ลังแถมฟรี 4 ลัง ส่งฟรี

มาซื้อครั้งละ 6 ลังแถมฟรี 2 ลัง

864 บาท/ลัง 

288 ม้วน

2.

18 MM. ( 3/4” X 45 หลา )

1,152 บาท/ลัง

สั่งซื้อ 12 ลังแถมฟรี 4 ลัง ส่งฟรี

มาซื้อครั้งละ 6 ลังแถมฟรี 2 ลัง

864 บาท/ลัง 

192 ม้วน

3.

24 MM. ( 1” X 45 หลา )

1,152 บาท/ลัง

สั่งซื้อ 12 ลังแถมฟรี 4 ลัง ส่งฟรี

มาซื้อครั้งละ 6 ลังแถมฟรี 2 ลัง

864 บาท/ลัง 

144 ม้วน

 

ราคาขาย เทปกาว เทปใส เทปปิดกล่อง โอพีพีเทป OPP TAPE

 

 

 

 

 

NO.

ขนาดหน้ากว้าง X ความยาว

ราคาขาย/ลัง

โปรโมชั่น ของเดือนนี้

กรณีพิเศษ ลูกค้ามารับสินค้าเอง

ราคาเฉลี่ยต่อลัง

บรรจุลังละ

1.

12 MM. ( 1/2” X 100 หลา )

2,304 บาท/ลัง

สั่งซื้อ 12 ลังแถมฟรี 4 ลัง ส่งฟรี

มาซื้อครั้งละ 6 ลังแถมฟรี 2 ลัง

1,728 บาท/ลัง 

288 ม้วน

2.

18 MM. ( 3/4” X 100 หลา )

2,304 บาท/ลัง

สั่งซื้อ 12 ลังแถมฟรี 4 ลัง ส่งฟรี

มาซื้อครั้งละ 6 ลังแถมฟรี 2 ลัง

1,728 บาท/ลัง 

192 ม้วน

3.

24 MM. ( 1” X 100 หลา )

2,304 บาท/ลัง

สั่งซื้อ 12 ลังแถมฟรี 4 ลัง ส่งฟรี

มาซื้อครั้งละ 6 ลังแถมฟรี 2 ลัง

1,728 บาท/ลัง 

144 ม้วน

 

ราคาขาย เทปกาว เทปใส เทปปิดกล่อง โอพีพีเทป OPP TAPE

 Frequency Ask Questions
Q1. คนส่วนใหญ่นิยมใช้เทปชนิดใดปิดกล่อง?
         Which type of tape that most people use?
ตอบ : ลูกค้าของทางบริษัทฯ ส่วนใหญ่ใช้กระดาษกาว และเทปโอพีพี ในการปิดกล่องบรรจุภัณฑ์ และลูกค้าบางกลุ่มจะใช้ กระดาษกาวเส้นใยในการปิดกล่อง โดยกระดาษกาวเส้นใย เหมาะสำหรับใช้ในการบรรจุเพื่อการส่งออก
Ans : Most of our customers uses gummed tape and BOPP tape, Also we have some of our customers use reinforced gummed tape for packing the export cartons.
Q2. กระดาษกาวและเทปกาวส่วนใหญ่เก็บได้นานแค่ไหน ?
         How long we can keep gummed tape and adhesive tapes?
ตอบ : คุณสามารถเก็บได้ถึง 5 ปี หากไม่โดนความร้อนและแสงแดด อายุงานอยู่ที่การเก็บรักษาของลูกค้า หากเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง ก็จะเก็บไว้ได้นาน
Ans : You can keep it 5 years if tapes keep away from sunlight and heat.
If you colud keep in room temperature that"s the best.
Q3. กระดาษกาวและเทปโอพีพีควรจะพิมพ์โลโก้หรือไม่ ?
         Should we print logo on the roll of gummed tape and BOPP tape?
ตอบ : ลูกค้าควรพิจารณาจากตัวสินค้า หากสินค้าของท่านมีความสำคัญ และไม่อยากให้ใครเปิดกล่องก่อนจะได้รับ ก็อาจพิมพ์โลโก้ เพราะคนที่เปิดหรือขโมยจะไม่สามารถหาเทปแบบเดียวกันมาปิดกล่องได้อีก ลูกค้าปลายทางก็จะรู้ว่า สินค้าถูกเปิดก่อนถึงมือลูกค้า หรือ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้กล่องสินค้าเป็นตัวบ่งชี้ถึง ยี่ห้อ(Brand)ในสโตร์หรือในคลังสินค้า เมื่อปะปนอยู่กับสินค้าจากที่อื่นๆ ลูกค้าก็ควรจะพิมพ์โลโก้บนม้วนเทปหรือกระดาษกาว
Ans : You should consider whether your products need the security. If you don"t want anyone to open carton before it reaches your customers you should print logo. Furthermore, you may wolud like to show Brand of product, or you need the brand recognition. Our suggesting is also print logo on the tapes. Your tapes will look beautiful, professional, and fantastic when it compare to another cartons.
Q4. เทปหรือกระดาษกาวที่พิมพ์โลโก้ใช้เวลาผลิตนานแค่ไหน ?
        How long will it take to produce printing tape?
ตอบ : ใช้เวลาผลิต 30 วัน สำหรับออเดอร์แรก และ 10-15 วันสำหรับออเดอร์ถัดไป
Ans : Usually it takes 30 days for the first order, and 10-15 days for the next order.
Q5. อยากจะได้ Price list ทางบริษัท ต้องติดต่อเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใด ?
        How can I receive the price list of your company ?
ตอบ : ลูกค้าสามารถขอใบเสนอราคาได้ที่เบอร์ 01-423-2631 ติดต่อฝ่ายขาย
Ans : You can send your enquiry to telephone number 081-423-2631, 089-116-7931, 02-898-6691 Fax 02-415-5499
Q6. ทางบริษัทมีสินค้าชนิดใดบ้าง ?
         What types of tape do your company have?
ตอบ : กระดาษกาวใช้น้ำ, เทปโอพีพี, กระดาษกาวแบบมีเส้นใย, กระดาษกาวเจาะรู, กระดาษกาวปะหัวไม้, กระดาษกาวย่น, กระดาษกาวสองหน้า, กระดาษกาวในตัว, เทปผ้า, สก็อตเทป, เทปพ่นสี, เทปปิดปากถุง, เครื่องทาน้ำกระดาษกาว และตัวตัดเทปโอพีพี
Ans : We have gummed tape, BOPP tape, Masking tape, Perforated tape, Kraft tape, Painting tape, Cellophane Tape, Double sided tape, Bag sealing tape, etc.
Q7. ลูกค้าใหม่สามารถให้เครดิตได้หรือไม่ ?
        Will new customers have credit when we order?
ตอบ : ทางบริษัทจะพิจารณาจากการซื้อขายสินค้าในออเดอร์แรกๆ และจะพิจารณาให้เครดิตตามความเหมาะสม
Ans : We will consider credit after we contact with each new customer for a while.
 
 

 

Visitors: 23,464